راه حل مبارزه با تروریسم

 • ربات پرتابی تاکتیکی نظامی / پلیس

  ربات پرتابی تاکتیکی نظامی / پلیس

  ربات پرتابی تاکتیکی نظامی / پلیس یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • دستکش دستگیره برقی

  دستکش دستگیره برقی

  دستکش های دستگیره شوک الکتریکی ابزارهای غیر کشنده برای اجرای قانون هستند که به طور گسترده ای برای دستگیری مجرمان توسط اداره امنیت عمومی استفاده می شود.این می تواند جریان پالس فشار کم را ایجاد کند که عملکرد انقباض را برای بدن انسان دارد.استفاده از آن راحت است و دارای مخفی کاری قوی است، طراحی انسانی هیچ آسیبی به اپراتور نمی رساند.این دستکش دستگیری پلیس را بپوشید و دکمه را برای 2 ثانیه فشار دهید، سپس پوست برهنه مجرمان را به مدت 2-3 ثانیه بگیرید، که می تواند باعث شود فرد بلافاصله توانایی مقاومت را از دست بدهد.
 • ربات پرتابی نظامی / پلیس

  ربات پرتابی نظامی / پلیس

  ربات پرتابی نظامی / پلیس یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • سیستم میکرو ربات پرتابی نظامی / پلیس

  سیستم میکرو ربات پرتابی نظامی / پلیس

  Micro-Robot Throwable Military / Police یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • ربات کارآگاه پرتاب شده

  ربات کارآگاه پرتاب شده

  روبات کارآگاه پرتاب یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • ربات تاکتیکی قابل پرتاب

  ربات تاکتیکی قابل پرتاب

  روبات کارآگاه پرتاب یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • میکرو ربات تاکتیکی

  میکرو ربات تاکتیکی

  تاکتیکال میکرو ربات یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • سیستم میکرو ربات قابل پرتاب

  سیستم میکرو ربات قابل پرتاب

  Throwable Micro-Robot System یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • ربات SWAT قابل پرتاب

  ربات SWAT قابل پرتاب

  Robot SWAT Throwable یک ربات کارآگاه کوچک با وزن سبک، صدای کم راه رفتن، قوی و بادوام است.همچنین الزامات طراحی مصرف انرژی کم، عملکرد بالا و قابلیت حمل را در نظر می گیرد.پلت فرم ربات کارآگاه دو چرخ دارای مزایای ساختار ساده، کنترل راحت، تحرک انعطاف پذیر و توانایی قوی متقابل کشور است.حسگر تصویر با کیفیت بالا، پیکاپ و نور کمکی داخلی می‌تواند به طور موثر اطلاعات محیطی را جمع‌آوری کند، فرمان نبرد بصری از راه دور و عملیات شناسایی روز و شب را با قابلیت اطمینان بالا انجام دهد.ترمینال کنترل ربات دارای طراحی ارگونومیک، جمع و جور و راحت، با عملکردهای کامل است که می تواند به طور موثری کارایی کار پرسنل فرماندهی را بهبود بخشد.
 • Gun Shape Drone Jammer

  Gun Shape Drone Jammer

  پارازیت پهپاد شکل تفنگ یک سلاح قابل حمل در برابر پهپاد است که یک مزیت بزرگ است و انعطاف پذیری و فرصت پاسخگویی و محافظت سریع را فراهم می کند.
 • قاتل پهپاد قابل حمل سیگنال پهپاد

  قاتل پهپاد قابل حمل سیگنال پهپاد

  پارازیت پهپاد شکل تفنگ یک سلاح قابل حمل در برابر پهپاد است که یک مزیت بزرگ است و انعطاف پذیری و فرصت پاسخگویی و محافظت سریع را فراهم می کند.
 • سیستم تشخیص و کنترل پهپاد

  سیستم تشخیص و کنترل پهپاد

  این سیستم شامل تجهیزات ضربه‌گیر، تجهیزات شناسایی و سیستم عامل پس‌زمینه است.سیستم تشخیص می تواند سیگنال الکترومغناطیسی ساطع شده از پهپاد را شناسایی کند و همزمان چندین هدف را در فاصله 3 کیلومتری شناسایی کند.با عملکرد دفاع خودکار بدون مراقبت، محدوده دفاعی برای محافظت در همه شرایط آب و هوایی.برای جلوگیری از سقوط و زخمی شدن پهپاد می توان از آن در انواع صحنه های اضطراری، صحنه های امنیتی، صحنه فعالیت های مهم، حریم هوایی واحدهای محرمانه و مکان های مختلف استفاده کرد.با استقرار در یک موقعیت مناسب می توان یک منطقه حفاظتی پهپاد در منطقه تعیین شده تشکیل داد و پهپاد نمی تواند وارد منطقه شود.می تواند 24 ساعت منطقه پرواز ممنوع بدون مراقبت ایجاد کند.
123456بعدی >>> صفحه 1/6

پیام خود را برای ما ارسال کنید: